De audio-visuele regies ondersteunen adverteerders

De audio-visuele regies nemen maatregelen om de adverteerders te ondersteunen

In het licht van de uitzonderlijke omstandigheden die door de COVID-19 pandemie veroorzaakt worden, stellen de audiovisuele media vast dat vele adverteerders zich wat hun reclamecampagnes betreft in een zeer complexe situatie bevinden.

De audiovisuele regies willen daar, bij monde van hun vereniging VIA, met verschillende maatregelen op inspelen.

Een eerste maatregel ondersteunt de sector van de distributie, waarvan een groot deel zijn deuren heeft moeten sluiten. VIA heeft het initiatief genomen om deze adverteerders bij hun audiospots (een tag-on van 5”) en bij hun videospots (een overlay op het einde van de spot)  een boodschap aan te bieden die de consumenten ertoe aanzet hun aankopen via hun online platformen te verrichten. Er zijn twee voorwaarden om hiervan gebruik te maken: in normale omstandigheden minstens 75 % van het zakencijfer realiseren in de ‘fysieke’ winkel, en beschikken over een online aankoopmogelijkheid.  Voorbeelden hier

Teneinde de lokale economie te ondersteunen, zullen de VIA leden ook een campagne lanceren (met een spot van 10”) die oproept om lokaal te kopen.

NL

FR

Om de adverteerders in deze moeilijke periode verder te ondersteunen zal het elke regie ook vrijstaan om, bovenop de initiatieven die door VIA genomen worden, specifieke steunmaatregelen te ontwikkelen die in het licht van deze crisis gepast geacht worden. Deze regels zullen toepasbaar zijn voor een periode die elke regie zal bepalen.

De keuze van de maatregelen, modaliteiten en voorwaarden komt toe aan elke regie, in het kader van diens contractuele relatie met de adverteerder.

VIA blijft overtuigd van de noodzaak voor merken om in deze moeilijke tijden te blijven communiceren en hoopt dat de leden van VIA met deze maatregelen zo goed als mogelijk de adverteerders zullen kunnen ondersteunen en het vertrouwen in hun audiovisuele media zullen weten te hernieuwen.

Schrijf in voor newsletter

Related content

 • Play

  Peter Field: Waarom TV nog steeds de basis vormt van effectiviteit

 • Play

  Radio Builds brands

 • Play

  De recentste Radio cijfers

 • Play

  Video Observer 2023

 • Play

  Global TV deck 2023

Vul dit formulier in om het bestand te downloaden

Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van VIA