• About us

VIA is de Belgische Vereniging  van de Audiovisuele Media

VIA verenigt de verkoopsorganities van de Belgische Audio-Visuele media (TV, Radio, Cinema) en heeft de volgende doelstellingen:

 • het overleg binnen de sector stimuleren
 • een verbindende, katalyserende rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de markt
 • overleg over technologische keuzes mogelijk maken, en er naar streven dat deze keuzes compatibel zijn en geen obstakels kunnen vormen in de ontwikkeling van de markt
 • de kracht van onze media promoten, ondermeer door gezamenlijk onderzoek op te zetten die de merites van het huidige aanbod maar ook van de toekomstgerichte ontwikkelingen ondersteunen.
 • een ondersteunende rol spelen bij het opzetten van metingen en rapporteringen van de media, een bijdrage leveren bij het opbouwen van consensus over de doelstellingen en het opzet en het samenbrengen van deskundigen.
 • zijn leden vertegenwoordigen ten aanzien van de andere beroepsverenigingen die actief zijn binnen de reclamewereld.

Leden

 • DPG Media, vertegenwoordigd door Wilfried Celis
 • IP Belgium, vertegenwoordigd door Guillaume Collart
 • RMB, vertegenwoordigd door Yves Gérard
 • Ads&Data, vertegenwoordigd door Bart Demeulenaere
 • VAR, vertegenwoordigd door Saskia Schatteman
 • Transfer, vertegenwoordigd door Michel Dupont

Aangesloten Leden

 • Brightfish, vertegenwoordigd door Patrick Van Dijck
 • Belgium Television, vertegenwoordigd door Philippe Zrihen

Raad Van Bestuur

Voorzitter: Yves Gérard (sinds 23/5/2023)
Ondervoorzitter: Bart Demeulenaere (sinds 23/5/2023)
Penningmeester: Yves Gérard

Dagelijkse werking

Staat onder leiding van Wout Dockx, Secretaris Generaal
Mail : wout.dockx@viabelgium.media

Telefoon : +32 495 533 033

Statuten

Download

Onderneminsgegevens

Association belge des Medias Audiovisuels – Belgische Vereniging  van de Audiovisuele Media
Vereniging zonder winstoogmerk

Boulevard Louis Schmidt 2
1040 Bruxelles
BTW : 0409.202.220

Related content

 • Overheidsbetutteling in reclamesector aan de kaak gesteld

 • JEP ? JEP !

 • FEBIAC-CODE INZAKE RECLAME VOOR MOTORRIJTUIGEN

 • NIEUWE RECLAMECODE VOOR VOEDINGSMIDDELEN

 • Ook Belgische media claimen sinds lang verantwoordelijke rol in de strijd tegen gokverslaving