93% van alle video reclame komt van de broadcasters.

VIA heeft in navolging van andere landen een estimatie gemaakt van het aandeel van de verschillende platformen/kanalen in het totaal van video reclame.

Op basis van informatie over de consumptie van video content over alle platformen en devices heen, werd een vertaalslag gemaakt van het volume advertising dat de consument voorgeschoteld krijgt.

Deze grafieken kunnen hier worden gedownload.

Basis van de oefening is de IP VIDEO OBSERVER studie, die in het oktober 2021 uitgevoerd werd. Daarin wordt de tijdsbesteding van het totaal video gebruik van de Belgen in kaart gebracht, op al de verschillende platformen en devices. Alle info over deze studie vind u hier.

Door per platform het aandeel reclame in de totale kijktijd te bepalen kan een beeld worden geschetst van de blootstelling van de consument aan video advertising.

Op de doelgroep 18-64 komt het aanbod van de broadcasters op 92,7% – dit is het totaal van live en uitgesteld kijken op het TV scherm plus het “on demand” kijken op de online platformen van de broadcasters.
Op de doelgroep 18-34 ligt dit aandeel lager, maar nog steeds op 84%.

Hoe kwamen we tot deze vaststelling?

Voor TV (live en uitgesteld) geeft de CIM-TV studie gedetailleerde informatie of beide doelgroepen. Een interessante vaststelling is dat het aandeel advertising nauwelijks verschilt tussen de algemene en de jonge doelgroep. Voor live TV is het aandeel advertising 9,9% voor beide doelgroepen, voor uitgesteld kijken zelfs iets hoger bij de jongeren (5,9% versus 5,8%).

Voor de online platformen (Broadcaster Video on Demand of BVOD) hebben we voor de 5 platformen (VTM GO, GoPlay, VRT Nu, RTLPlay en Auvio) de geleverde advertentietijd in oktober 2021 (dezelfde periode als het veldwerk van Video Observer) afgezet ten opzichte van de totale consumptie naar deze platformen, zoals gemeten in de CIM Internet studie. Voor VRT Nu, dat op dat moment nog geen advertising had, werd het cijfer van Q1 2022 genomen. Het hieruit gedistilleerde percentage werd toegepast op beide doelgroepen.

Voor de andere platformen is de oefening complexer bij gebrek aan gegevens. In de UK waren er metingen beschikbaar, en daar kwam men uit op 2,66%. We hebben deze waarde ook in België toegepast en geloven dat dit realistisch is. Op een totale consumptie van 27’ internet video (doelgroep 18-64) geeft dit een advertising blootstelling van 44 seconden. De volgende fenomenen spelen hier hun rol:

 • adblocking dat een derde wegfiltert (bron : Global Webindex Q1, 2021)
 • de beperkte spotlengte die men inzet bij non-skippable
 • de gemiddelde trueview kijktijd die relatief laag is, zijnde het gemiddelde tussen zij die skippen wanneer het kan, en zij die de advertentie verder uitkijken. In onderzoek in Duitsland kwam men tot een gemiddelde van 7,9 sec (Bron : Track the Succes, Screenforce Germany).

Het zou dus gaan om 6 à 7 spots per half uur voor mensen zonder adblocker. Mogelijk ligt het % vandaag de dag hoger, verder onderzoek moet dit uitwijzen.

In deze oefening werd ook voor Social hetzelfde advertising aandeel toegepast, naar analogie met de UK.

Tot slot werd voor cinema het UK percentage van 6,7% overgenomen. Dat komt overeen met ongeveer 7 minuten advertising bij een gemiddelde lengte per voorstelling van 110 minuten. Wellicht was dit cijfer een overwaardering tijdens de laatste (corona) jaren, maar realistisch als trendcijfer.

Als men dit voor Noord en Zuid apart uitrekent komen er weinig verschillen naar boven.

ZUID

Het totale advertising volume op 18-64 bedraagt 20,1 minuten per dag, en 12,8 minuten op de 18-34.

NOORD

Het totale advertising volume op 18-64 bedraagt 15,9 minuten per dag, en 12,1 minuten op de 18-34.

Deze grafieken kunnen hier in powerpoint worden gedownload.

Schrijf in voor newsletter

Related content

 • Play

  Peter Field: Waarom TV nog steeds de basis vormt van effectiviteit

 • Play

  Video Observer 2023

 • Play

  Global TV deck 2023

 • Play

  Attention, a key metric for your video plan

 • Play

  The Power of TV in the Attention Economy

Vul dit formulier in om het bestand te downloaden

Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van VIA