VIA vraagt sterke maatregelen

9 april 2020

Zoals vele Belgische bedrijven ondervinden ook de leden van de Belgische Vereniging van Audiovisuele Media (VIA) een belangrijke impact van de Corona crisis.

De economische symptomen van Covid 19 vertalen zich in een catastrofale daling van reclame investeringen in de media en alles wijst erop dat de nasleep nog erger zal zijn, in het bijzonder voor de media actief in België.

Als de media in een land in de problemen komen, zijn ook de democratische, sociale en maatschappelijke dimensies van dat land in gevaar. De risico’s van verlies van diversiteit en pluralisme zijn reëel en deze mogelijke verarming van het medialandschap is schadelijk voor medeburgers en voor consumenten.

De Belgische media leven voornamelijk van advertentie-inkomsten. Voor de VIA-leden – actief in televisie, radio en digitale media – staan deze advertentie-inkomsten al enkele jaren onder druk door de komst van nieuwe digitale internationale spelers. Deze laatste participeren weinig in de economische ontwikkeling van ons land.

De Covid 19-crisis verergert in hoge mate een situatie die reeds sterk aangetast was door deze nieuwe internationale platformen.

Op initiatief van onze vereniging hebben de leden al gemeenschappelijke steunmaatregelen voor lokale handelaren en (online) aankopen van “Belgische” goederen in het leven geroepen.

Elk lid van VIA heeft, binnen zijn eigen mogelijkheden, ook commerciële initiatieven genomen om zoveel mogelijk reclame-investeringen in hun media te helpen behouden.

Dat volstond evenwel niet om een ​​scherpe daling van de advertentiebudgetten in maart en april van dit jaar tegen te gaan. Meer dan ooit hebben onze media de komende maanden extra steun nodig.

Naar analogie met andere Europese landen en om gevolg te geven aan de oproepen die reeds gelanceerd werden door andere actoren uit de communicatie sector, vragen we de verschillende regeringen van ons land om sterke maatregelen te overwegen – bijvoorbeeld via fiscale prikkels – om bedrijven te overtuigen om hun advertentie-investeringen in de Belgische media te behouden of zelfs te verhogen.

Reclame is een belangrijke economische sector waar naast de media nog heel wat andere actoren bij betrokken zijn: de adverteerders (de bedrijven van ons economisch weefsel), reclamebureaus, mediabureaus, productiehuizen, facilitaire bedrijven… een sector die heel wat werkgelegenheid verschaft maar bovenal een motor is van consumptie en dus van onze economie.

We zijn er dan ook van overtuigd dat er – in het belang van allen: bedrijven, consumenten, banen, de Belgische economie, pluralisme, democratie, enz. – krachtige maatregelen moeten worden genomen om investeringen in de lokale audiovisuele media te ondersteunen.

Yves Gérard
Voorzitter

Schrijf in voor newsletter

Related content

 • Play

  Peter Field: Waarom TV nog steeds de basis vormt van effectiviteit

 • Play

  Radio Builds brands

 • Play

  De recentste Radio cijfers

 • Play

  Video Observer 2023

 • Play

  Global TV deck 2023

Vul dit formulier in om het bestand te downloaden

Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van VIA