Video Observer 2023


Total Video consumptie in België, in het noorden en het zuiden

VIA heeft in samenwerking met RTL Belgium het onderzoek rond het totale video gebruik aangevuld. Daarmee verkrijgen we opnieuw een nationaal beeld, vergelijkbaar met de edities van deze studie in 2018 en 2021 in opdracht van IP Belgium.

REWATCH THE WEBINAR

Het nieuwe veldwerk voor het Noorden liep van 16 oktober tot 5 november bij 1406 Nederlandstalige respondenten tussen 18 en 64 jaar. In het Zuiden waren er 2309 web interviews van15 mei tot 12 juni 2023

Daaruit blijkt dat de Belgen gemiddeld 300 minuten video consumeren (versus 313 in 2021). Televisie neemt daarvan zo’n 62% voor z’n rekening (versus 63% in 2021). Net zoals bij de eerdere edities verhult dit cijfer een aanzienlijk verschil tussen noord en zuid: de Franstaligen kijken gemiddeld 5u37 minuten (TV: 58%) en de Nederlandstaligen bijna een uur minder: 4u32 (TV: 65%).

De studie analyseert vervolgens de tv-consumptie gezien over de hele dag en naargelang de sociodemografische categorieën, met inbegrip van de leeftijd. Daaruit blijkt onder andere dat tv-consumptie zowel in het noorden als in het zuiden van het land het hoogste aandeel heeft van alle videovormen in alle leeftijdscategorieën, zelfs bij de jongeren.

 Tot slot presenteert de Video Observer een analyse van de videoplatformen en de devices, met tot besluit een blik op het aandeel van video advertising op de 18-64-jarigen. Daaruit blijkt dat 89% van alle video advertising afkomstig is van broadcasters (uitgedrukt in tijd).

Volgens de resultaten van deze derde Video Observer strookt de perceptie dat jongeren geen televisie (meer) kijken zeker niet met de realiteit.

Schrijf in voor newsletter

Related content

 • Play

  Peter Field: Waarom TV nog steeds de basis vormt van effectiviteit

 • Play

  Global TV deck 2023

 • Play

  Attention, a key metric for your video plan

 • Play

  The Power of TV in the Attention Economy

 • Play

  The 2022 Reports

Vul dit formulier in om het bestand te downloaden

Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van VIA