Belgische televisiezenders stellen zelf maatregelen voor om reclame voor kansspelen in te perken

VIA, de vereniging van de Belgische audiovisuele media, heeft de laatste hand gelegd aan een zelfregulerend kader om reclame voor kansspelen op televisie te beperken in de strijd tegen gokverslaving. Dat de sector zichzelf beperkingen oplegt, is in lijn met het advies van de Kansspelcommissie dat recent werd gepubliceerd. Die pleitte eerder al voor een coregulering met alle spelers in de sector

Een totaalverbod op gokreclame is geen oplossing om gokverslaving tegen te gaan, zegt VIA (Vereniging van Belgische audiovisuele media)

“We zijn van mening dat we samen met de overheid de strijd tegen gokverslaving moeten aangaan”, zegt Wilfried Celis, voorzitter van VIA (Vereniging van Belgische audiovisuele media). “Met dit pakket van ingrijpende maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat er op een ethische en verantwoorde wijze wordt omgegaan met kansspelen. Een totaalverbod op gokreclame vinden we geen goed idee, omdat het probleem dan verschuift naar buitenlandse spelers en het illegale circuit. Een gericht kanalisatiebeleid is effectiever.”

VIA vraagt een gericht kanalisatiebeleid voor reclame op kansspelen in plaats van een totaalverbod

 • De Belgische televisiezenders stellen maatregelen voor die de inhoud en de hoeveelheid aan reclame drastisch inperken.
 • Een totaalverbod op reclame voor door de overheid vergunde kansspelen is geen oplossing: illegale markt en buitenlandse spelers profiteren hiervan
 • 20% van reclame-inkomsten van kansspelen zullen de televisiezenders investeren in sensibiliseringscampagnes
 • De tv-zenders kunnen dit door middel van zelfregulering en overleg met de Kansspelcommissie snel implementeren

Het vergunde aanbod dat er vandaag is, is erop gericht dat spelers veilig en verantwoord kunnen deelnemen. Dat is de essentie van het Belgische vergunningsbeleid: kansspelen kunnen enkel onder strikte voorwaarden georganiseerd worden en er zijn tal van maatregelen voorzien die de spelers moeten beschermen. De consument moet dus gewezen worden op het betrouwbare, beschermde en legale aanbod. Vanwege het wereldwijde karakter van het internet en het massale illegale aanbod is het enkel passief beschikbaar stellen van legaal aanbod onvoldoende om tot voldoende kanalisatie te komen.

Bij een totaalverbod van reclame op Belgische audiovisuele media is er geen mogelijkheid meer tot preventie en kunnen spelers niet meer van het illegale circuit naar het legale circuit gekanaliseerd worden. Bovendien zal het onmogelijk worden om het verbod af te dwingen in de online wereld. Om die reden is een totaalverbod geen goed idee.

De vergelijking die met het verbod op tabaksreclame wordt gemaakt is onterecht. Bij tabak wordt een strikt ontmoedigingsbeleid gevoerd omwille van de directe negatieve impact ervan op de gezondheid van gebruikers. Dat is bij kansspelen niet het geval.

VIA is bereid om in navolging van de oproep van de Kansspelcommissie met de beleidsmakers in gesprek te gaan over een gericht kanalisatiebeleid.

Ingrijpende beperkingen voor gokreclame én investeringen in preventie

VIA werkte samen met de reclameregies van de Belgische televisiezenders een pakket aan zelfregulerende maatregelen uit met betrekking tot reclame voor de private kansspeloperatoren.

“Door de beperkingen voor gokreclame die we onszelf opleggen, daalt de advertentiecapaciteit met 75%. Bovendien investeren we 20% van de inkomsten uit die toegelaten reclame voor vergunde online kansspelen in een sensibiliseringscampagne over de gevaren van overdadig spelen”, zegt Wilfried Celis, voorzitter van VIA.

Dit is het volledige overzicht van maatregelen die de Belgische televisiezenders voorstellen in het kader van een gericht kanalisatiebeleid:

1. Een beperking van de inhoud van de advertenties: 

Adverteren wordt beperkt tot een imagospot die niet rechtstreeks mag aanzetten tot spelen. De consument wordt dus naar het legaal aanbod geleid zonder dat de reclame de verslaving in de hand werkt.

2. Een beperking van het tijdstip van uitzending en volume aan publiciteit:

 • in het tijdslot van 20u tot 1u: per uur maximum één imagospot van maximum 30 seconden voor een vergunde online kansspelaanbieder.
 • in geval van een live uitzending van een wedstrijd door een omroep, in de twee uur voorafgaand aan de start en in de twee uur volgend op het einde van de wedstrijd die rechtstreeks wordt uitgezonden, per uur maximum twee imagospots van maximum 30 seconden voor een vergunde online kansspelaanbieder.
 • de imagospots mogen niet tijdens live sportwedstrijden getoond worden en mogen zich niet richten op minderjarigen.

3. Een beperking van de advertentiemogelijkheden:
Door het adverteren te beperken tot een imagospot van maximaal 30 seconden betekent dit dat heel wat advertentiemogelijkheden worden uitgesloten (zoals bijvoorbeeld product placement, billboards, telewinkelen, …).

4. Verbod op gepersonaliseerde reclame voor jongeren, uitgesloten spelers of spelers die gedurende een lange periode niet meer hebben deelgenomen aan kansspelen.

5. De verplichting om reclame te combineren met waarschuwingsboodschappen. De audiovisuele media zijn bereid om 20% van de inkomsten uit die toegelaten reclame voor vergunde online kansspelen in mediawaarde te investeren in een sensibiliseringscampagne over de gevaren van overdadig spelen.

Anders dan het intussen fel gecontesteerde voorstel voor een totaalverbod op reclame voor kansspelen kunnen deze maatregelen zeer snel worden ingevoerd in het kader van coregulering. De Belgische televisiezenders gaan deze gesprekken graag aan met de Kansspelcommissie om tot een kader te komen. 

Schrijf in voor newsletter

Related content

  Vul dit formulier in om het bestand te downloaden

  Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van VIA