ABMA-BVAM verandert van naam

Past Event

donderdag
29.08.2019

VIA, de associatie van de AV Media

De ABAM-BVAM, die als sinds 1994 de gemeenschappelijke belangen van de Audio Visuele sector vertegenwoordigd, zal voortaan door het leven gaan als VIA.

De associatie verenigt de saleshouses DPG Media, IP Belgium, RMB, SBS Belgium en VAR en heeft daarnaast ook Brightfisch en Belgium Television (AB3) als aangesloten leden.

Deze naamsverandering kadert in de evolutie die de associatie doormaakt.

Waar de oorsprong van ABMA-BVAM eerder gericht was op de verdediging van de belangen, staat de ontwikkeling van de sector nu centraal.
In een snel veranderende media omgeving waarin “traditioneel” en “digitaal” steeds meer door elkaar lopen, zijn er immers vele uitdagingen. Het medialandschap is niet langer een gesloten ecosysteem. Technologie neemt een steeds belangrijker plaats in, en is de basis van nieuwe opportuniteiten. Het meten van alle nieuwe platformen is niet evident en vergt veel overleg. Al deze ontwikkelingen vragen een hogere graad van samenwerking.

Daarnaast is er de “perception gap”: het bereik van traditionele platformen daalt, maar ze zijn nog steeds (zeer) belangrijk. Online groeit en biedt nieuwe mogelijkheden,  maar is vaak nog niet zo performant en moet nog meer bewijzen aanbrengen. Op sector niveau ligt daar een uitdaging om “de kerk in het midden te houden”.

VIA wil op al deze aspecten een actieve rol spelen. Om dat duidelijk te maken was een naamsverandering noodzakelijk.

Yves Gérard (RMB, huidig voorzitter raad van bestuur) : “het 2talige ABMA-BVAM was dringend aan een opfrissing toe, en onze voorkeur ging naar een unieke en eenvoudige naam. Met de hulp van Today Agency zijn we uitgekomen bij VIA, die behalve het feit dat zowel de V (video) als A (audio) erin voorkomen, verder niet voor een afkorting staat. VIA geeft goed aan welke rol de associatie moet spelen: die van katalysator, van verbinding, van het openen van mogelijkheden. Met uiteraard steeds de bedrijven en hun belangen als onderliggende basis. Het logo, dat eerder zweeft, geeft dat ook goed weer. De tegengestelde pijlen geven aan dat er zeer verschillende activiteiten onderdak vinden. Maar net zozeer dat de leden soms tegengestelde belangen hebben, die de associatie dient te overstijgen. De ontwikkeling van de sector staat centraal”

VIA heeft 3 werkdomeinen gedefinieerd waarrond gewerkt wordt:

  1. Gezamenlijke projecten. Vooral op het vlak van technologie is overleg wenselijk, om een maximale compatibiliteit na te streven die de ontwikkeling van de markt ten goede zal komen
  2. De kracht van onze media. We willen investeren in gezamenlijk onderzoek die de merites van het huidige aanbod maar ook van de toekomstgerichte ontwikkelingen ondersteunen.
  3. Meting en rapportering. De snelle veranderingen en nieuwe platformen zijn een grote challenge. Het samenbrengen van metingen waarin de user centraal staat met metingen waar de device centraal staat vergt vele nieuwe ontwikkelingen en discussies, waarbij het opbouwen van consensus een belangrijk onderdeel is.

De dagelijkse werking staat onder leiding van Wout Dockx, die sinds 1,5 jaar aan boord is. Hij rapporteert aan de voorzitter en aan de raad van bestuur die maandelijks samenkomt. De voorzitter wordt traditioneel gekozen voor een termijn van 1 jaar, met een ondervoorzitter die hem vervolgens opvolgt. Sinds de algemene vergadering van midden Mei is Yves Gérard (RMB) voorzitter, en Peter Quaghebeur (SBS Belgium) ondervoorzitter.

Vul dit formulier in om het bestand te downloaden

Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van VIA