• Soniq

Award Sonic branding

De award voor SONIC BRANDING bekroont merken die zich onderscheiden in het gebruik van geluid om een merk te definiëren of om zijn kernwaarden te communiceren.

Wat is sonic branding?
Een unieke audio-identiteit helpt de consument om een merk op verschillende touchpoints te herkennen en beter te begrijpen. Dat kan gebeuren via een “sonic logo” maar evenzeer via een “soundscape” die een herkenningsbasis vormt voor alle auditieve communicatie. Het gaat dus over geluid als “driver” voor het merk

Doel : het bekronen van “state of the art” sonic branding die toegepast worden op Belgische bodem. Het kan gaan om sonic branding die internationaal is uitgewerkt maar in Belgie wordt geimplementeerd. En uiteraard lokale cases die hier werden ontwikkeld.

Procedure
Er worden geen inzendingen gevraagd.
Het zijn de leden van VIA die een longlist zullen opstellen op basis van hun eigen inzichten en input uit de markt.
Uit deze longlist zal VIA, samen met de jury voorzitter, een shortlist samenstellen van 3 nominees.
VIA zal zelf instaan voor het uitwerken van een dossier waarbij alle ingredienten oplijst worden (auditieve versies, touchpoints…).
De jury kiest 1 winnaar uit de shortlist. Er is hier dus geen hiërarchie (geen gold-silver-brons).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de shortlist
– de sonic branding wordt concreet toegepast op meerdere touchpoints, waaronder radio.
– de sonic branding werd in 2020 op ten minste 1 Belgische nationale radiozender (Noord of Zuid) gebruikt, met minimum 20 spots
– de sonic branding mag reeds meerdere jaren actief zijn maar de voorwaarde is dat ze ook in het jaar 2020 gebruikt werd door het merk, en dat deze niet gestopt werd tijdens het werkjaar 2020 (om een nieuwe branding te lanceren – in dat geval komt alleen de nieuwe branding in aanmerking).
– het merk dat door VIA wordt voorgedragen voor de shortlist is bereid om mee te werken en (een minimum aan) informatie te verschaffen

Jury
De jury van mediaprofessionals zal worden samengesteld door de jury voorzitter met deelnemers van creatieve agentschappen, productiehuizen, adverteerders, en “audio experten”. Deze jury zal oordelen over alle awards.

Jureringscriteria voor de “Sonic Branding” award
25% uniek : hoe uniek/herkenbaar? In welke mate slaagt de uitwerking erin om de merkwaarden te vatten?
25% consistent (in de breedte) : hoeveel touchpoints? Hoe consistent wordt dit toepast?
25% declinaties : hoe wordt dit creatief aangepast aan de verschillende touchpoints? Of aan een verschillende context?
25% consistent (in de tijd) : track record qua consistent gebruikt in de tijd? Hierbij wordt rekening gehouden met de introductiedatum ttz dat vanaf die datum wordt gekeken of er consistentie is. Doel is om recente cases niet op deze basis te benadelen.

De winnaar zal worden onthuld op 25 februari 2021 op het event SONIQ – THE AUDIO CELEBRATION.

Timing :

  • De deadline voor het indienen van een dossier is donderdag 15 januari 2021 om middernacht.
  • De jurering zal gebeuren einde januari.
  • De nominaties zullen bekend gemaakt worden einde januari
  • De winnaar wordt op 25 februari 2021 bekendgemaakt.

Het wedstrijdformulier en finaal reglement zullen beschikbaar ten laatste op 15/11.

Subscribe to the Newsletter

Related content