• Soniq

Award Sonic branding

De award voor SONIC BRANDING bekroont merken die zich onderscheiden in het gebruik van geluid om een merk te definiëren of om zijn kernwaarden te communiceren.

Wat is sonic branding?
Een unieke audio-identiteit helpt de consument om een merk op verschillende touchpoints te herkennen en beter te begrijpen. Dat kan gebeuren via een “sonic logo” maar evenzeer via een “soundscape” die een herkenningsbasis vormt voor alle auditieve communicatie. Het gaat dus over geluid als “driver” voor het merk

Doel : het bekronen van “state of the art” sonic branding die toegepast worden op Belgische bodem. Het kan gaan om sonic branding die internationaal is uitgewerkt maar in Belgie wordt geimplementeerd. En uiteraard lokale cases die hier werden ontwikkeld.

Procedure
Er worden geen inzendingen gevraagd.
Het zijn de leden van VIA die een longlist zullen opstellen op basis van hun eigen inzichten en input uit de markt. Kent u een sterke Sonic Branding case die we zeker moeten meenemen? Laat het weten vòor 31 december 2022 aan soniq@viabelgium.media
Uit deze longlist zal VIA, samen met de jury voorzitter, een shortlist samenstellen van 3 nominees.
VIA zal zelf instaan voor het uitwerken van een dossier waarbij alle ingredienten oplijst worden (auditieve versies, touchpoints…).
De jury kiest 1 winnaar uit de shortlist. Er is hier dus geen hiërarchie (geen gold-silver-brons).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de shortlist
– de sonic branding wordt concreet toegepast op meerdere touchpoints, waaronder radio.
– de sonic branding werd in 2022 op ten minste 1 Belgische nationale radiozender (Noord of Zuid) gebruikt, met minimum 20 spots
– de sonic branding mag reeds meerdere jaren actief zijn maar de voorwaarde is dat ze ook in het jaar 2022 gebruikt werd door het merk, en dat deze niet gestopt werd tijdens het werkjaar 2022 (om een nieuwe branding te lanceren – in dat geval komt alleen de nieuwe branding in aanmerking).
– het merk dat door VIA wordt voorgedragen voor de shortlist is bereid om mee te werken en (een minimum aan) informatie te verschaffen

Jury
De jury van mediaprofessionals zal worden samengesteld door de jury voorzitter met deelnemers van creatieve agentschappen, productiehuizen, adverteerders, en “audio experten”. Deze jury zal oordelen over alle awards.

Jureringscriteria voor de “Sonic Branding” award
25% uniek : hoe uniek/herkenbaar? In welke mate slaagt de uitwerking erin om de merkwaarden te vatten?
25% consistent (in de breedte) : hoeveel touchpoints? Hoe consistent wordt dit toepast?
25% declinaties : hoe wordt dit creatief aangepast aan de verschillende touchpoints? Of aan een verschillende context?
25% consistent (in de tijd) : track record qua consistent gebruikt in de tijd? Hierbij wordt rekening gehouden met de introductiedatum ttz dat vanaf die datum wordt gekeken of er consistentie is. Doel is om recente cases niet op deze basis te benadelen.

De winnaar zal worden onthuld op 16 februari 2023 op het event SONIQ – THE AUDIO CELEBRATION.

Timing :

  • De nominaties zullen bekend gemaakt worden midden januari.
  • De jurering zal gebeuren op 2 februari
  • De winnaar wordt in 16 februari 2026 bekendgemaakt.

Schrijf in voor newsletter

Related content

  • Award Best Branded Audio content

  • Award Best use of radio

  • Award Best Innovation in Audio