• Soniq

Award Best use of radio

De award voor BEST USE OF RADIO bekroont de manier waarop merken, die radio inzetten als hoeksteen (of essentieel onderdeel) van hun communicatie strategie, te werk zijn gegaan om de resultaten van die inzet te maximaliseren en te optimaliseren.
Dit kan zowel gaan over de tactische inzet (vb flighting), gebruikte formats (spot, sponsoring, native..) als over de creatieve inzet.

Doel
Best practice in het consistent gebruik van radio beklemtonen

Procedure
Er worden inzendingen gevraagd. Daaruit kiest de jury een shortlist van 3 nominaties. Deze nominaties worden eind januari bekendgemaakt.
Uit deze shortlist wordt 1 winnaar verkozen. Er is geen hierarchie (geen gold-silver-brons)
Het indienen van cases is gratis. Noteer dat alleen cases die op tijd een volledig dossier indienen in aanmerking komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen
– Radio had in 2021 een essentiële plaats in het communicatieplan van de adverteerder. Uitgangspunt is de MDB jan-oct 2021, waar we van verwachten dat radio tenminste 15% van de bestedingen uitmaakt. Deze voorwaarde is niet uitsluitend, maar komt de case ten goede.
– Radio werd nationaal ingeschakeld (Noord en Zuid) (tenzij de adverteerder alleen actief is in 1 regio).
– De indiener kan bewijzen voorleggen van het succes van zijn aanpak (vrij te bepalen metrics zoals campagne bekendheid, merkbekendheid, sales, etc…)

Jury
Een jury van mediaprofessionals zal worden samengesteld door de jury voorzitter. Deze jury zal oordelen over alle awards.

Jureringscriteria voor de “Best use of Radio” award
– 20% rol van radio in het communicatie strategie: in welke mate is radio essentiëel?
– 20% hoe werd radio ingezet? Tactisch, keuze formats…
– 30% creatief : hoe werd de communicatie ingevuld. Originaliteit. Creativiteit.
– 30% resultaten : ROI van de keuze en investeringen van radio. Wat werd er gemeten? Tonen deze resultaten aan dat de aanpak de juiste is?

De winnaars zullen worden onthuld in februari 2022 op het event SONIQ – THE AUDIO CELEBRATION.

Zowel een adverteerder, een creatief agentschap, een productiehuis of een media agency kunnen een dossier indienen. De adverteerder dient in alle gevallen bekend te zijn en zijn/haar akkoord te geven om deel te nemen.

Timing :

  • De deadline voor het indienen van een dossier is donderdag 27 januari 2022 om middernacht.
  • De jurering zal gebeuren einde januari.
  • De 3 nominaties worden bekend gemaakt begin februari.
  • De winnaar wordt op 25 februari 2022 bekendgemaakt (8u45-10u)

Upload your case!

Schrijf in voor newsletter

Related content

  • Award Best Branded Audio content

  • Award Best Innovative use of Audio

  • Award Sonic branding