• Soniq

Award Best use of radio

De award voor BEST USE OF RADIO bekroont de manier waarop merken, die radio inzetten als hoeksteen (of essentieel onderdeel) van hun communicatie strategie, te werk zijn gegaan om de resultaten van die inzet te maximaliseren en te optimaliseren.
Dit kan zowel gaan over de tactische inzet (vb flighting), gebruikte formats (spot, sponsoring, native..) als over de creatieve inzet.

Doel
Best practice in het consistent gebruik van radio beklemtonen

Procedure
Er worden inzendingen gevraagd. Daaruit kiest de jury een shortlist van 3 nominaties. Deze nominaties worden begin februari bekendgemaakt.
Uit deze shortlist wordt 1 winnaar verkozen. Er is geen hierarchie (geen gold-silver-brons)
Het indienen van cases is gratis. Noteer dat alleen cases die op tijd een volledig dossier indienen in aanmerking komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen
– Radio had in 2022 een essentiële plaats in het communicatieplan van de adverteerder. Uitgangspunt is de MDB jan-oct 2022, waar we van verwachten dat radio tenminste 15% van de bestedingen uitmaakt. Deze voorwaarde is niet uitsluitend, maar komt de case ten goede.
– Radio werd nationaal ingeschakeld (Noord en Zuid) (tenzij de adverteerder alleen actief is in 1 regio).
– De indiener kan bewijzen voorleggen van het succes van zijn aanpak (vrij te bepalen metrics zoals campagne bekendheid, merkbekendheid, sales, etc…)

Jury
Een jury van mediaprofessionals zal worden samengesteld door de jury voorzitter. Deze jury zal oordelen over alle awards.

Jureringscriteria voor de “Best use of Radio” award
– 20% rol van radio in het communicatie strategie: in welke mate is radio essentiëel?
– 20% hoe werd radio ingezet? Tactisch, keuze formats…
– 30% creatief : hoe werd de communicatie ingevuld. Originaliteit. Creativiteit.
– 30% resultaten : ROI van de keuze en investeringen van radio. Wat werd er gemeten? Tonen deze resultaten aan dat de aanpak de juiste is?

De winnaars zullen worden onthuld op 16 februari 2023 op het event SONIQ – THE AUDIO CELEBRATION.

Zowel een adverteerder, een creatief agentschap, een productiehuis of een media agency kunnen een dossier indienen. De adverteerder dient in alle gevallen bekend te zijn en zijn/haar akkoord te geven om deel te nemen.

Timing :

  • De deadline voor het indienen van een dossier is donderdag 19 januari 2023 om middernacht.
  • De jurering zal gebeuren op 2 februari.
  • De 3 nominaties worden bekend gemaakt op 3 februari.
  • De winnaar wordt op 16 februari 2023 bekendgemaakt (8u45-10u)

Schrijf in voor newsletter

Related content

  • Award Best Branded Audio content

  • Award Best Innovation in Audio

  • Award Sonic branding