• Soniq

Award Best use of radio

De award voor BEST USE OF RADIO bekroont merken die radio als hoeksteen, of ten minste als essentieel onderdeel gebruikt hebben in hun communicatie strategie en de goede resultaten daarvan kunnen aantonen.

Doel : aantonen dat radio een krachtig, efficiënt, effectief, maar ook creatief medium kan zijn.

Procedure
Er worden inzendingen gevraagd. Daaruit kiest de jury 5 nominaties. Uit deze shorlist worden de winnaars (gold-silver-brons) gekozen.
Het indienen van cases is gratis. Noteer dat alleen cases die op tijd een volledig dossier indienen in aanmerking komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen
– Radio had in 2020 een essentiële plaats in het communicatieplan van de adverteerder. Uitgangspunt is de MDB jan-oct 2020, waar we van verwachten dat radio tenminste 15% van de bestedingen uitmaakt. Deze voorwaarde is niet uitsluitend, maar komt de case ten goede.
– Radio werd nationaal ingeschakeld (Noord en Zuid) (tenzij de adverteerder alleen actief is in 1 regio).
– De indiener kan bewijzen voorleggen van het succes van zijn aanpak (vrij te bepalen metrics zoals campagne bekendheid, merkbekendheid, sales, etc…)

Jury
Een jury van mediaprofessionals zal worden samengesteld door de jury voorzitter. Deze jury zal oordelen over alle awards.

Jureringscriteria voor de “Best use of Radio” award
– 20% rol van radio in de korte termijn doelstelling: in welke mate is radio essentiëel in de communicatie strategie?
– 20% rol van radio in de lange termijn doelstelling : gaat het gebruik van radio verder dan het tactisch objectief?
– 30% creatief : hoe werd de communicatie ingevuld. Originaliteit. Creativiteit.
– 30% resultaten : ROI van de keuze en investeringen van radio. Werd deze gemeten? Korte termijn resultaten. Zijn er lange termijn resultaten meetbaar?

De winnaars zullen worden onthuld op 25 februari op het event SONIQ – THE AUDIO CELEBRATION.

Zowel een adverteerder, een creatief agentschap, een productiehuis of een media agency kunnen een dossier indienen. De adverteerder dient in alle gevallen bekend te zijn en zijn/haar akkoord te geven om deel te nemen.

Timing :

  • De deadline voor het indienen van een dossier is vrijdag 22 januari 2021 om middernacht.
  • De jurering zal gebeuren einde januari.
  • De 5 nominaties worden bekend gemaakt einde januari
  • De winnaar wordt op 25 februari 2021 bekendgemaakt.

Het wedstrijdformulier en reglement:

SoniqAward_Inschrijvingsform Best use of radio NL

Soniq Award2021 – Wedstrijd Reglement

OPGELET : UPLOADEN VAN DOSSIERS PAS MOGELIJK VANAF 1/1/2021

Upload your case!

Schrijf in voor newsletter

Related content

  • Award Best Audio Innovation

  • Award Sonic branding