• Soniq

Award Best Audio Innovation

De award voor BEST AUDIO INNOVATION bekroont mensen en/of bedrijven die op een innovatieve manier met audio aan de slag gegaan zijn in 2020.

Wat is Audio Innovation?
Onder audio innovation verstaan we nog niet eerder op het Belgisch grondgebied toegepaste manieren om met audio een doelgroep te bereiken voor advertising doeleinden. De innovatie kan te maken hebben met de distributie, de segmentatie, het gebruik van data, het gebruik van nieuwe dragers, creatief audiogebruik …

Doel : De detectie van vernieuwend & alternatief gebruik van audio

Procedure
Er worden inzendingen gevraagd. Daaruit kiest de jury een shortlist van 3 nominaties. Deze nominaties worden eind januari bekendgemaakt.
Uit deze shortlist wordt 1 winnaar verkozen. Er is geen hierarchie (geen gold-silver-brons)
Het indienen van cases is gratis. Noteer dat alleen cases die op tijd een volledig dossier indienen in aanmerking komen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen
– de innovatie werd concreet toegepast op het kalenderjaar 2020
– de innovatie werd nog niet eerder toegepast in België maar mag zijn origine in het buitenland hebben.

Jury
Een jury van mediaprofessionals zal worden samengesteld door de jury voorzitter. Deze jury zal oordelen over alle awards.

Jureringscriteria voor de “Best Audio Innovation” award
25% Achtergrond en bewijsvoering. Uitgangspunten: probleemstelling. Vertaling van deze uitgangspunten en inzichten in de aangereikte ontwikkelingen
25% Wat is de toegevoegde waarde? Wat is innoverend? Wat zijn de resultaten die dat bewijzen?
25% Resultaten. Tracking-resultaten of andere zoals testimonials, effecten op PR …
25% Kwaliteit, competentie en professionalisme van de teams. Samenwerkingsverbanden.
(PS : deze criteria zijn dezelfde als AMMA Best Innovation&Development)

De winnaar zal worden onthuld op 25 februari op het event SONIQ – THE AUDIO CELEBRATION.

Zowel een adverteerder, een creatief agentschap, een productiehuis als een media agency kunnen een dossier indienen. De adverteerder dient in alle gevallen bekend te zijn en zijn/haar akkoord te geven om deel te nemen.

Timing :

  • De deadline voor het indienen van een dossier is vrijdag 22 januari 2021 om middernacht.
  • De jurering zal gebeuren einde januari.
  • Bekendmaking van de 3 nominaties einde januari
  • De winnaar wordt op 25 februari 2021 bekendgemaakt.

Het wedstrijdformulier en – reglement :

SoniqAward_Inschrijvingsform Best audio innovation NL

Soniq Award2021 – Wedstrijd Reglement

OPGELET : UPLOADEN VAN DOSSIERS PAS MOGELIJK VANAF 1/1/2021

Upload your case!

Schrijf in voor newsletter

Related content

  • Award Best use of radio

  • Award Sonic branding